top of page

Moja ścieżka

Chciałbym wspierać Cię w odnalezieniu Twojej indywidualnej drogi i w kształtowaniu jej z jak największą autonomią i radością.

W mojej terapii dużą wagę przywiązuję do holistycznego podejścia do ludzkiej egzystencji, współdziałania czynników bio-psycho-społecznych, badania przeszłych doświadczeń życiowych i nieświadomych motywów oraz ich wpływu na tu i teraz oraz obecne doświadczenia mojego rozmówcy.

Pytania te stanowią fundamentalną treść moich studiów z psychologii indywidualnej i dlatego są głęboko osadzone w metodycznych, naukowych i teoretycznych ramach.  

Źródłem mojej inspiracji są różne realia życia, różnorodność opinii oraz interakcje pomiędzy jednostką a społeczeństwem.

od 2018
Studia magisterskie psychoterapii
Austriackie stowarzyszenie psychologii indywidualnej (ÖVIP)
 
2015 – 2018
Psychoterapeutyczny kurs propedeutyczny
Austriacka grupa robocza ds. terapii grupowej i dynamiki grupowej (ÖAGG)

Mateusz Lesman.png
bottom of page