top of page

Ochrona danych

Dane osobowe (zwane dalej najczęściej „danymi”) są przez nas przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie i w celu zapewnienia funkcjonalnej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej, w tym jej zawartości i oferowanych tam usług.

Zgodnie z Art. 4 nr 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, tj. Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (zwanym dalej „RODO”), „przetwarzanie” to każdy proces realizowany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub wszelkie takie serie procesów w związku z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakakolwiek inna forma udostępniania, porównywania lub łączenia , ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, o ile sami lub wspólnie z innymi decydujemy o celach i sposobach przetwarzania. Ponadto poniżej poinformujemy Cię o komponentach stron trzecich, których używamy do celów optymalizacji i poprawy jakości użytkowania, o ile strony trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasza polityka prywatności ma następującą strukturę:
I. Informacje o nas jako administratorze
II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą
III. Informacje o przetwarzaniu danych

 
I. Informacje o nas jako administratorze
 
Odpowiedzialnym dostawcą tej strony internetowej w zakresie prawa o ochronie danych jest:
 
Mateusz Lesman
Alser Strasse 30/7, 1090 Wiedeń
+43 660 689 2152
info@psychoterapia-lesman.at

 
II Prawa użytkowników i osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych opisanym bardziej szczegółowo poniżej, użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają prawo

  • o potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane, o informacje o przetwarzanych danych, o dalsze informacje o przetwarzaniu danych oraz o kopie danych (patrz również art. 15 RODO);

  • poprawiania lub uzupełniania nieprawidłowych lub niekompletnych danych (patrz również art. 16 RODO);

  • do niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych (por. również art. 17 RODO) lub alternatywnie, jeżeli wymagane jest dalsze przetwarzanie zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO ;

  • do otrzymywania dotyczących ich i dostarczonych przez nich danych oraz do przekazywania tych danych innym dostawcom / podmiotom odpowiedzialnym (por. również art. 20 RODO);

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że dotyczące go dane są przetwarzane przez dostawcę z naruszeniem przepisów o ochronie danych (por. również art. 77 RODO).

 
Ponadto dostawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich odbiorców, którym dane zostały udostępnione przez dostawcę, o sprostowaniu lub usunięciu danych lub ograniczeniu przetwarzania, które ma miejsce na podstawie art. 16, 17 ust. 1, 18 RODO uczą. Obowiązek ten jednak nie istnieje, jeżeli zgłoszenie jest niemożliwe lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem. Niezależnie od tego użytkownik ma prawo do informacji o tych odbiorcach.  Zgodnie z Art. 21 RODO użytkownicy i osoby, których dane dotyczą, mają również prawo sprzeciwić się przyszłemu przetwarzaniu dotyczących ich danych, o ile dane są przetwarzane przez dostawcę zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO . W szczególności dozwolony jest sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu reklamy bezpośredniej.
 
III. Informacje o przetwarzaniu danych

Twoje dane przetwarzane podczas korzystania z naszej strony internetowej zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel przechowywania przestanie obowiązywać, usunięcie danych nie jest sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, a poniżej nie podano żadnych innych informacji na temat poszczególnych metod przetwarzania.
 
Dane serwera
Ze względów technicznych, w szczególności w celu zapewnienia bezpiecznej i stabilnej strony internetowej, Twoja przeglądarka internetowa przesyła dane do nas lub do naszego dostawcy przestrzeni internetowej. Te tak zwane pliki dziennika serwera rejestrują typ i wersję przeglądarki internetowej, system operacyjny, stronę internetową, z której przeszliście na naszą stronę internetową (adres URL strony odsyłającej), stronę (strony) naszej strony internetowej, którą odwiedzacie, datę i czas odpowiedniego dostępu oraz adres IP połączenia internetowego, z którego korzystamy z naszej strony internetowej.  Zebrane w ten sposób dane są tymczasowo przechowywane, ale nie razem z innymi danymi pochodzącymi od Ciebie.  Przechowywanie odbywa się na podstawie prawnej Art. 6 ust.1 lit.f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na ulepszaniu, stabilności, funkcjonalności i bezpieczeństwie naszej strony internetowej.  Dane zostaną usunięte najpóźniej po siedmiu dniach, chyba że dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych. W przeciwnym razie dane zostaną całkowicie lub częściowo wyłączone z usunięcia do czasu ostatecznego wyjaśnienia incydentu.
 
Ciasteczka
a) Pliki cookie sesji / pliki cookie sesji
Na naszej stronie używamy tak zwanych plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe lub inne technologie przechowywania, które są przechowywane i przechowywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. Te pliki cookie przetwarzają określone informacje o Tobie indywidualnie, takie jak dane przeglądarki lub lokalizacji lub adres IP. Przetwarzanie to sprawia, że nasza strona internetowa jest bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza, ponieważ przetwarzanie umożliwia na przykład powielanie naszej strony internetowej w różnych językach lub oferowanie funkcji koszyka na zakupy.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest Art. 6 ust.  Jeżeli przetwarzanie nie służy inicjowaniu lub przetwarzaniu umowy, nasz uzasadniony interes polega na poprawie funkcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO.  Po zamknięciu przeglądarki internetowej te sesyjne pliki cookie są usuwane.
 
b) Pliki cookie stron trzecich
Nasza strona internetowa może również wykorzystywać pliki cookie firm partnerskich, z którymi współpracujemy w celu reklamy, analizy lub poprawy funkcjonalności naszej strony internetowej.  Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, w szczególności na temat celów i podstawy prawnej przetwarzania takich plików cookie stron trzecich.
 
c) możliwość eliminacji
Możesz uniemożliwić lub ograniczyć instalację plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową. W każdej chwili możesz również usunąć pliki cookie, które zostały już zapisane. Wymagane do tego kroki i środki zależą jednak od używanej przeglądarki internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań skorzystaj z funkcji pomocy lub dokumentacji swojej przeglądarki internetowej lub skontaktuj się z jej producentem lub wsparciem. W przypadku tak zwanych plików cookie flash nie można jednak zapobiec ich przetwarzaniu za pomocą ustawień przeglądarki. Zamiast tego musisz zmienić ustawienia odtwarzacza Flash. Czynności i środki wymagane w tym celu zależą również od konkretnego używanego odtwarzacza Flash. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skorzystaj z funkcji pomocy lub dokumentacji odtwarzacza Flash lub skontaktuj się z producentem lub obsługą użytkownika.  Jeśli jednak uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookie, może to oznaczać, że nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej będą mogły być wykorzystywane w pełnym zakresie.
 
Zapytania kontaktowe / opcje kontaktu
Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-maila, podane przez Ciebie dane zostaną wykorzystane do przetworzenia Twojego zapytania. Podanie danych jest niezbędne do przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje żądanie – bez tego zapisu nie możemy odpowiedzieć na Twoje żądanie, a co najwyżej w ograniczonym zakresie.  Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.  Twoje dane zostaną usunięte, jeśli Twoja prośba zostanie ostatecznie rozpatrzona, a usunięcie nie będzie sprzeczne z żadnymi ustawowymi wymogami dotyczącymi przechowywania, np. w przypadku późniejszego przetwarzania umowy.
 
Google Analytics
Na naszej stronie korzystamy z Google Analytics. Jest to usługa analizy internetowej świadczona przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.  Usługa Google Analytics służy do analizy zachowań związanych z użytkowaniem naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 lit.f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na analizie, optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.  Informacje dotyczące użytkowania i użytkownika, takie jak adres IP, lokalizacja, czas lub częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej, są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Korzystamy jednak z Google Analytics z tzw. funkcją anonimizacji. Dzięki tej funkcji Google skraca adres IP w UE lub EOG.  Zebrane w ten sposób dane są z kolei wykorzystywane przez Google, aby zapewnić nam ocenę wizyty na naszej stronie internetowej i działań związanych z jej użytkowaniem. Dane te mogą być również wykorzystywane do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej oraz korzystaniem z Internetu.  Google oświadcza, że nie będzie kojarzyć Twojego adresu IP z innymi danymi. Ponadto Google utrzymuje  https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners  Dostępne są dla Ciebie dalsze informacje o ochronie danych, na przykład również o możliwościach zapobiegania wykorzystywaniu danych.  Google oferuje również  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  tak zwany dodatek dezaktywacyjny wraz z dalszymi informacjami na ten temat. Ten dodatek można zainstalować za pomocą popularnych przeglądarek internetowych i zapewnia dalszą kontrolę nad danymi gromadzonymi przez Google podczas odwiedzania naszej witryny. Dodatek informuje JavaScript (ga.js) Google Analytics, że informacje o odwiedzeniu naszej strony nie powinny być przekazywane do Google Analytics. Nie uniemożliwia to jednak przesyłania informacji do nas lub do innych usług analizy sieci. Oczywiście możesz również dowiedzieć się w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych, czy i jakie inne usługi analizy sieci są przez nas wykorzystywane.
 
Mapy Google
Korzystamy z Google Maps na naszej stronie internetowej, aby pokazać naszą lokalizację i stworzyć wskazówki. Jest to usługa świadczona przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.  Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, przy wywołaniu naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.  Jeśli wywołasz zintegrowany z naszą witryną komponent Google Maps, Google zapisze plik cookie na Twoim urządzeniu za pośrednictwem Twojej przeglądarki internetowej. Twoje ustawienia i dane użytkownika są przetwarzane w celu wyświetlania naszej lokalizacji i tworzenia wskazówek. Nie możemy wykluczyć, że Google korzysta z serwerów w USA.  Podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 lit.f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes polega na optymalizacji funkcjonalności naszej strony internetowej.  Poprzez nawiązane w ten sposób połączenie z Google, Google może określić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Twoje zapytanie i na jaki adres IP mają być wysyłane wskazówki.  Jeżeli nie zgadzasz się na to przetwarzanie, masz możliwość uniemożliwienia instalacji plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć pod nagłówkiem „Pliki cookie” powyżej.  Ponadto Mapy Google i informacje uzyskane za pośrednictwem Map Google są wykorzystywane zgodnie z  Warunki korzystania z usług Google  https://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=de  i  Warunki korzystania z Map Google  https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  Ponadto Google oferuje pod  https://adssettings.google.com/authenticated i  https://policies.google.com/privacy  dalsza informacja.
 
Czcionki Google
Na naszej stronie internetowej używamy czcionek Google Fonts do wyświetlania czcionek zewnętrznych. Jest to usługa świadczona przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwaną dalej „Google”.  Aby umożliwić wyświetlanie określonych czcionek na naszej stronie internetowej, przy wywołaniu naszej strony internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerem Google w USA.
Podstawą prawną jest Art. 6 ust.1 lit.f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na optymalizacji i ekonomicznej eksploatacji naszej strony internetowej.  Połączenie z Google nawiązane w momencie wywołania naszej strony internetowej pozwala Google określić, z jakiej strony internetowej zostało wysłane Państwa zapytanie i na jaki adres IP ma zostać przesłana reprezentacja czcionki.  Oferty Google poniżej  https://adssettings.google.com/authenticated i  https://policies.google.com/privacy  dalsze informacje, w szczególności o możliwościach uniemożliwienia wykorzystania danych.

bottom of page